This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Etusivu

Kuvaus

vvopetus.purot.net

 

Ohjelma:
8:30–8:45
• Aamukahvi ja ilmoittautuminen

8:45–11:45
• Verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen muodot erilaisissa verkko-opetuksen ympäristöissä, ml. oppimisalustat ja some-palvelut
• Tekstipohjaisen vuorovaikutuksen erityispiirteet
• Opettajan rooli verkko-opetuksessa, opettaja-opiskelijat –vuorovaikutus
• Opiskelijaryhmien sisäinen vuorovaikutus

11:45–12:45 Lounas

12:45–15:30
• Yhteisöllinen oppiminen
o Perusteet, vastavuoroisuus, yhteys ymmärtävään oppimiseen,
yhteisöllinen vs. yksilöllinen oppiminen
o Yhteisen tavoitteen asettaminen, ryhmäytymisen vaiheet, roolit
o Yhteisöllisen tiedonrakentelun prosessi, yhteisöllisen työskentelyprosessin mahdollistaminen, tukeminen ja arviointi

Esitys 26.8.2016

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Oppiminen on vuorovaikutusprosessi (tämän väitteen allekirjoittavat oppimisen tutkijatkin :)
anonymous   (26.08.2016 10:15)
  Reply

Vuorovaikutus ~ Ihmiset vuorotellen viestivät, kommunikoivat toisilleen sanallisesti/sanattomasti ja tietoisesti/tiedostamatta ja samalla vaikuttavat toistensa tunteisiin, ajatuksiin ja reaktioihin
anonymous   (26.08.2016 10:09)
  Reply